DORADZTWOPRAWNE I GOSPODARCZE

PUBLIKACJE

 1. Dostęp do informacji publicznej a prawo zamówień publicznych [w:] Dostęp do informacji publicznej, praca zbiorowa pod redakcją P. Szustakiewicza, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2014, s. 331-375.
 2. Wymagania stawiane wykonawcom. Nowelizacja prawa zamówień publicznych część I, Jurysta nr 12/2013, s. 20-29.
 3. Wymagania stawiane wykonawcom. Nowelizacja prawa zamówień publicznych część II, Jurysta nr 1/2014, s. 18-27.
 4. Realizacja prawa do sądu w postępowaniu cywilnym, Wydawnictwo ECKP,
 5. Zawód: mediator, Edukacja Prawnicza 3/2009, s. 26-29., http://www.edukacjaprawnicza.pl/
 6. Postępowanie przed sądem II instancji - Skarga do NSA. Warsztaty prawnicze, Edukacja Prawnicza nr 02/2009, s. 42-45. , www.edukacjaprawnicza.pl
 7. Postępowanie przed sądem I instancji - Skarga do WSA. Warsztaty prawnicze, Edukacja Prawnicza nr 11/2008, s. 30-34., www.edukacjaprawnicza.pl
 8. Materialnoprawne podstawy rozstrzygania sporów w postępowaniu polubownym, Ius Novum nr 4/2008, s. 110-133.
 9. Arbitraż [w:] artykuły i opracowania na temat polubownego rozstrzygania sporów, strona Rzecznika Ubezpieczonych http://www.rzu.gov.pl, 2007 r.
 10. Charakter prawny zatrudnienia managera, KarieraManagera, 08/2009, http://www.karieramanagera.pl
 11. Arbitraż - proceduralne podstawy rozstrzygania sporów w postępowaniu polubownym. Edukacja Prawnicza 10/2009, s. 19-24. http://www.edukacjaprawnicza.pl 
 12. Recenzja - Przemysław Szustakiewicz, Jacek Zaleśny, Organy pmocy prawnej, Wyd. Difin, Warszawa 2009, Ius Novum 2/2009, s. 170.
 13. Posiadanie zaświadczenia o niekaralności jako warunek procesu rekrutacji. MotoKariera, 01/2010 https://www.motokariera.pl
 14. Dane personalne w procesie rekrutacji. MotoKariera, 01/2010 https://www.motokariera.pl
 15. Pozwy zbiorowe według nowej ustawy. KarieraManagera, 07/2010 http://www.karieramanagera.pl 

 16. Swoboda umów w świetle wolności gospodarczej, Home&Market nr 7/8, 25 lipca - 25 września 2010, s. 56-58.
 17. Zapytaj prawnika - strona porad prawnych w sprawach konsumenckich, Stuff 11/2010, s. 60.
 18. Zapytaj prawnika - strona porad prawnych w sprawach konsumenckich, Stuff 12/2010, s. 72.
 19. Acquisition of Polish real estate by foreign entrepreneurs, Polish Market 12/2010, s. 69.
 20. "Foreign-currency" hunting, Polish Market 2/2011, s. 78
 21. Study facilities and support for foreigners in Poland, Polish Market 3/2011, s.57.
 22. Pursuing a career in a regulated profession in Poland, Polish Market 5/2011, s. 47.
 23. Territorial copyright protection under polish law, its duration and application to foreign works, Polish Market 9/2011, s. 53.
 24. A lawyer in Poland, Polish Market 11/2011, dodatek Amber Toga
 25. What investors lookingfor land for development should know, Polish Market 1/2012, s. 62.
 26. The pitfalls of promoting liquor, Polish Market 3-4/2012, s. 70.
 27. Costs of visibility, Polish Market 6/2012, s. 60.
 28. Z czego w Polsce żyją fundacje nie prowadzące działalności gospodarczej, 18.01.2013 r., Polish Market, http://polishmarket.home.pl/?p=1911